PARLAMENDIUURINGUTE

arendamise protsess

Foto: Paul Kuimet

Demokraatia arendamine algab mõtestamisest

Demokraatia on protsess, mis ei saa kunagi valmis. Peame tagama, et meie demokraatlikud institutsioonid kohaneksid keskkonnas toimuvate muutustega ning et demokraatia oleks jätkuvalt parim lahendus ka kõigi uute keeruliste globaalsete väljakutsete valguses.

Kohanemise eelduseks on filosoofiline mõtestatus ja teaduslik uurimine, millega suhestuvad nii institutsioonid ise kui laiemalt kodanikuühiskond ja avalikkus.

Seetõttu on Demokraatia Arendamise Keskus võtnud sihiks  koostöös Riigikogu, teadlaste ja vabaühendustega seirata tänast parlamendi põhiseadusliku rolli mõtestamise ja uurimise seisu ning seada ühiselt ootusi edasisele tööle.

tania-mousinho-fAkIG6v6bVo-unsplash

PROTSESSI EESMÄRK:

Edendada Eesti parlamendi põhiseadusliku rolli teaduslikku mõtestamist ja uurimist, et selle töö tulemusi saaksid paremini kasutada nii parlament ise kui ka kodanikuühiskond.

Keda ootame kaasa mõtlema?

Protsessist saavad osa erinevate institutsioonide esindajad, et tagada nii ekspertteadmiste jagamine kui see, et teadustöö tulemuste kasutajad saaksid oma ootusi väljendada ja neist lähtuvalt uurimistegevust suunata

TEADLASED JA FILOSOOFID

kes uurivad ja mõtestavad Eesti põhiseaduslikke institutsioone

RIIGIKOGU LIIKMED JA TÖÖTAJAD

kes huvituvad parlamendiuuringutest

VABAÜHENDUSED

kes tegelevad demokraatia arendamisega

Mida me teeme?

Viime läbi koosloomeliste meetodite baasil üles ehitatud protsessi, mille käigus kaardistame Eesti parlamendi senise teadusliku mõtestamise ja uurimise olukorra ning seame ühiselt tuleviku uurimissuundi

MAI 2023

Avakonverents

Ettekanded teadlastelt uurimisvaldkondade hetkeseisu kohta, ühise tulevikuvisiooni seadmine uurimiseks.

4-5 fookusteemat edasiseks arenduseks

MAI-JUUNI 2023

Arendustöö

Väiksemates gruppides ootuste ja vajaduste täpsustamine, uurimissuundade sisustamine, ettepanekute tegemine.

valmib ülevaatlik raport 

JUUNI 2023

Lõpuseminar

Tulemuste tutvustamine, ettepanekud edasiseks tegevuseks (sh koostööks Riigikogu, uurijate ja vabaühenduste vahel).

tekivad uued koostööprojektid

Kes me oleme?

Demokraatia Arendamise Keskus asutati 2022. aastal koostöös Vabaühenduste Liidu, Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi, Rohetiigri, Arvamusfestivali ja Eesti Koostöö Koguga. Keskuse missioon on tõenduspõhise arutelu käivitamine demokraatlike institutsioonide kohta ja selle järeldustest lähtuv arendus

Usume süsteemsetesse muutustesse ja püüame keskusega tuua sellise vaatenurga nii demokraatiauuringutesse kui avalikku debatti. Välja kujunenud arusaamade põhjal teeme ettepanekuid ja viime ellu süsteemseid muutusi konkreetsetes institutsioonides nii Eestis kui ka Läänemere piirkonnas laiemalt. 

Meie partnerid

Meie rahastajad

Võta meiega ühendust:

Fotod: Unsplash, Karl Erik Piirimees, Paul Kuimet (Riigikogu fotoarhiiv)

Ikoonid: Flaticon